Dát maakt het verschil!

Een goede slogan zegt iets over wie je bent en waar je voor staat. Hij is simpel, onderscheidend, blijft hangen bij mensen, is positief, past bij je merk. Theoretisch allemaal heel vanzelfsprekend. De praktijk: iets weerbarstiger. Want vertaal dit allemaal maar eens in twee tot vijf woorden!

In mijn dagelijks praktijk krijg ik allerhande communicatievragen: hoe moet mijn nieuwe website eruit zien? Wat zet ik in het persbericht naar aanleiding van ons vijfjarig bestaan? Hoe profileer ik ons goede doel zo dat we meer sponsors krijgen? Om deze vragen goed te beantwoorden, begin ik vrijwel altijd met een tegenvraag. Wie ben jij (als organisatie) en waar sta je voor? Dat vormt in alles het uitgangspunt van wat je doet. Tenminste, dat zou het moeten doen! Je leest veel over authenticiteit op persoonlijk vlak, maar op organisatieniveau dreigt het steeds meer een marketingterm te worden. Als je authentiek bent, weet waar je voor staat en gaat en handel je daar ook naar. Als je dát als organisatie scherp weet neer te zetten, geeft dat antwoord op vele communicatieve en organisatorische vervolgvragen.

Onder het motto practice what you preach, ben ik hier zelf ook mee aan de slag gegaan. ‘Dát maakt het verschil!’ was het eindresultaat. Het roept enerzijds direct een wedervraag op die een mooie ingang biedt om te praten over de identiteit van een organisatie. Anderzijds zegt het iets over onze manier van werken: persoonlijk, praktisch en laagdrempelig. Dát maakt het verschil!