Talent

Werken vanuit de talenten die je gekregen hebt. Klinkt goed, maar hoe je dat? In de Bijbel staat een gelijkenis over een man die op reis gaat en zijn knechten – ieder naar zijn vermogen – talenten (een bepaald gewicht aan goud of zilver) geeft. De een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1 talent. Toen de man terugkwam, had de eerste knecht het aantal talenten verdubbeld, evenals de tweede. De derde knecht echter had het talent in de grond gestopt en gaf het ‘netjes’ weer terug. Je kunt je vast iets voorstellen bij het gevoel van de man over zijn verschillende knechten…
Hoe zit dat met ons? Wat doen wij met de talenten die we gekregen hebben? Niet een talent goud of zilver, maar – zoals de Van Dale dat zegt – onze ‘natuurlijke begaafdheid, aanleg’. Een natuurlijke begaafdheid…iets wat natuurlijk is, vanzelfsprekend….het kost weinig of geen moeite.. Met die wetenschap is het heel vanzelfsprekend om te werken vanuit je talenten. Dat kost je namelijk de minste energie. En als je bedenkt dat het een typisch menselijke eigenschap is om met zo min mogelijk inspanning een maximaal resultaat te willen behalen, lijkt het pleidooi voor ‘werken vanuit je talenten’ compleet! Tot zover de theorie…nu de praktijk. Hoeveel mensen gaan met tegenzin naar hun werk, zijn gestrest of lopen een burn out op? Je hoort mij niet zeggen dat werken vanuit je talenten de oplossing voor alles is. Zo eenvoudig steekt de wereld nu ook weer niet in elkaar. Maar de basis leg je er zeker wel mee! Terug naar de vraag: wat doe jij met je talenten? Ken je ze, gebruik je ze? Of heb je ze ‘in de grond gestopt’?